Shanghai Akademiet - talentlinie

Er du vores nye danselærer?

Er du vores nye danselærer?

Talentlinjen Shanghai Akademiet søger ny danselærer
Vil du være med til at præge de unge dansetalenter i Syddjurs Kommune?

Talentlinjen Shanghai Akademiet søger en ny danselærer med start mandag den 22. august 2016. Jobbet er på 5 timer ugentligt i 32 uger, fordelt på mandag og torsdag aften. Dertil kommer ekstra timer i perioden op til den årlige forestilling.

 

Talentlinjen fungerer som et samarbejde mellem Kulturskolen Syddjurs og Syddjurs Ungdomsskole, og denne særlige konstruktion sikrer et højt fagligt niveau kombineret med fokus på det sociale aspekt.

 

Som danseunderviser ved vores talentlinje vil du blive del af et musikalsk og engageret team bestående af undervisere fra hvert af de fire ensembler; klassisk, rytmisk, vokal og dans. Din opgave bliver, udover at undervise danseeleverne, at indgå aktivt og samarbejdende i den samlede talentlinjes arbejde, og du vil som danselærer i Shanghai Akademiet således komme til at udgøre en vigtig rolle fagligt såvel som socialt for de unge mennesker.

 

Du skal være uddannet danser og/eller have stor danseerfaring og du skal kunne undervise bredt i forskellige dansegenre lige fra klassisk dans til street og moderne. Talentlinjen har først og fremmest fokus på, at eleverne skal lære danseteknikker og udvikle sig individuelt som dansere. Derudover skal de også opøve og lære at "være på" og kunne udføre koreografier samt indgå som del af en musikalsk forestilling.

 

Du har følgende kvalifikationer:

  • En uddannelse som danser - og/eller solid erfaring med dans
  • En inspirerende, proaktiv og gennemslagskraftig tilgang.
  • Positiv tilgang til samarbejde med eleverne, dine med-teamlærere og Kulturskolen som helhed.
  • Du skal have koreografisk overblik og æstetisk sans

 

 

Ansættelsen deles mellem ungdomsskolen og kulturskolen og sker efter gældende overenskomster på områderne.

 

Send din ansøgning samt relevant bilag OG film-links af undervisningssituationer, forestillinger du har været med i osv. til leder af Kulturskolen Syddjurs Christen Frost cf@syddjurs.dk. Ansøgningsfrist: Mandag den 1. august kl. 8.00. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 31.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Christen Frost på: 8753 50 55

Shanghai Akademiet

Shanghai Akademiet

Shanghai Akademiet er Kulturskolens talentlinie for unge sangere, dansere og musikere mellem 12 og 18 år. Linjen er udviklet og drives i samarbejde med Syddjurs Ungdomsskole.

 

Shanghai Akademiet består af fire ensembler:
- Vokalensemblet

- Danseensemblet

- Det klassiske ensemble

- Det rytmiske ensemble

 

Undervisningen i musik, sang og dans foregår ugentlig i sæsonen september til maj - både individuelt og i grupper.

 

I løbet af året vil der blive afholdt to øveweekender, ligesom der løbende vil blive arrangeret koncerter for større eller mindre dele af gruppen. Hvert år deltager hele gruppen  i julekoncert på Kulturhotellet i Rønde.

Sæsonen afsluttes med en fælles forestilling, hvor vi forener kræfterne fra alle fire ensembler. Afslutningsforestilingen foregår i maj på Kulturhotellet i Rønde.

  

Der er fremmødepligt til både koncerter, øveweekender, solo- og holdundervisning. 

Bliver man optaget i Shanghai Akademiet, forventes et serøst engagement og forældrene vil blive anmodet om at støtte med praktisk hjælp ved årets forskellige arrangementer.

 

Mere om forventninger til forældre og nye elever.pdf  
Undervisningsforløb - Shanghai Akademiet

Undervisningsforløb - Shanghai Akademiet

Undervisning:

Alle elever i Shanghai Akademiet mødes hver mandag kl. 18.00 på KulturHotellet i Rønde.

18.00 til 19.00: Fælles SDS (Sang, Dans og Spil) 

19.00 - 21.00: Linjefagsundervisning

 

Sangere og musikere får desuden instrumentalundervisning i Kulturskolen

Dansere mødes torsdag fra 17.00 til 19.00 til ekstra ensemble-undervisning på Rønde Idrætscenter.

 

Blæsere forventes at spille i KULS-bigband

Sangere forventes at medvirke i korprojekter f.eks. sammen med musikskolekoret Gotta Sing.

 

Øve-weekender

Der afholdes 2 øve-weekender årligt, med såvel fagligt, som socialt fokus. 

 

Forestilling

Hvert år i maj opfører Shanghai Akademiet en ambitiøs afsluttende forestilling, hvor kræfterne fra alle fire linjer forenes.

 

Koncerter mm.

Shanghai Akademiets elever medvirker i løbet af sæsonen ved koncerter og arrangementer i og udenfor Kulturskolen. 

 

Optagelsesprøve

For at blive optaget på Talentlinjen Shanghai Akademiet, skal du kunne synge, danse eller spille et instrument på et rimelig højt niveau.

 

Yderligere info:

Vibe Ulbrandt, koordinator Shanghai Akademiet, tlf. 30294148

Christen Frost, Leder Kulturskolen Syddjurs, 87535055

Marianne Feldballe Vester, Kulturskolekoordinator, 87535668

 

Kalender 2015/2016

Kalender 2015/2016

14. april - Lokalkoncert Ebeltoft

 

9. april - Rock i Rusk, Rosmus Skole

 

2. maj - Kirkekoncert i Marie Magdalene Kirke

 

21. maj - Forøver til Forestillingen kl. 10.00 - 18.00 - Rønde

 

ALLE ØVEGANGE ifm og selve forestillingen i den nye teatersal i Rønde

 

25. maj - Øveaften ifm. forestillingen, kl. 16.00 - 21.00

 

26. maj - Øveaften ifm. forestillingen, kl. 16.00 - 21.00

 

28. maj - Øvedag ifm. forestillingen, kl. 9.00 - 18.00

 

29. maj - Øvedag ifm. forestillingen, kl. 9.00 - 19.30

 

29. maj - Premiere forestillingen, kl. 19.30

 

30. maj - Mødes inden forestillingen kl. 17:30

          Forestilling kl. 19.30

 

31. maj - Mødes inden forestillingen kl. 17:30

          Forestilling kl. 19.30

 

5. juni - Rosenholm festival

 

6. juni - Afslutning og evaluering

 

Historie

Historie

I sommeren 2002 tog et helt almindeligt ungdomsskoleband til en international ungdomskulturfestival i Beijing i Kina. Rejsen blev en fantastisk oplevelse både fagligt og personligt for de unge. Da der igen indløb en invitation - denne gang til en ungdomskulturfestival i Shanghai i 2004 - begyndte et regu­lært samarbejde mellem Ebeltoft Kulturskole og Ungdomsskolen Mols; det blev starten på Shanghai Akademiet.

 

Igennem de seneste år har Shanghai Akademiet sat sit specielle kulturelle præg på Syddjurs Kommune, både igennem den daglige presse, der har vist levende interesse for Akademiets liv og levned, og gennem de koncerter og forestillinger, Akademiet har produceret og opført.

Shanghai Akademiet - Forældreudvalget

Shanghai Akademiet - Forældreudvalget

Forældre til elever i Shanghai Akademiet er automatisk medlemmer af StøtteforeningenForeningen, der arbejder til støtte for Shanghai Akademiets formål (jfr. Vedtægter) og er behjælpelig med at iværksætte arrangementer, der danner en frugtbar ramme om de deltagende unges musiske udfoldelser, at understøtte indtægtsgivende aktiviteter, der går til Akademiets deltagelse i nationale og internationale kulturelle arrangementer, at være behjælpelig med at skaffe midler til Akademiets aktiviteter udover undervisningsdelen, der er kommunalt finansieret.

Foreningens vedtægter (.pdf)   Bilag 1   Bestyrelsen  
Støttemedlemskab

Støttemedlemskab

Alle interesserede kan blive støttemedlem af foreningen. Som medlem støtter du først og fremmest et lokalt kvalitets kultur/ungdomsprojekt. Desuden vil du blive holdt orienteret om Shanghai Akademiets virke.

 

Et støttemedlemsskabet koster 500 kr.. Som støttemedlem vil du automatisk blive informeret om Shanghai Akademiets aktiviteter.

 

Du skal blot sende følgende oplysninger til kulturskolen@syddjurs.dk: Navn - Adresse - Tlf. - email 

Beløbet skal indbetales på reg.nr. 9358 kontonr. 0000029051.

Sponsorat

Sponsorat

Shanghai Akademiet er finansieret ved en blanding af offentlige og private midler. Ledelse, administra­tion og undervisning varetages af Kulturskolen Syddjurs i samarbejde med Syddjurs Ungdomsskole. Fondsmidler og sponsorer søges årligt til hjælp ved rejseaktiviteter og forestillinger, og Syddjurs' butikker m.m. har tidligere år bi­draget rundhåndet med midler til akademiets aktiviteter.

 

Uddybende spørgsmål,ønsker vedr. sponsoromtale el.l. kontakt: Marianne Vester,Tlf.: 87535668, mail: mfv@syddjurs.dk

Bidrag indsættes på Foreningens konto i Vistoft Sparekasse
Bank Reg. Nr. 9358 Kontonr. 0000029051.
Venligst anfør "Sponsorbidrag" på indbetalingen.
Bidragydere, der støtter med 500 kr. el. mere, vil modtage to billetter til den årlige forestilling i maj.

Kulturskolen Syddjurs
Kulturhotellet
Hovedgaden 10
8410 Rønde
Tlf.: 87535055 el. 87535668
kulturskolen@syddjurs.dk
facebook.com/kulsdk
EAN: 5798004440728
Træffetid:
Mandag til onsdag 9:00 til 15:30
Torsdag 9:00 til 15:30
Fredag 9:00 til 14:00