Shanghai Akademiet - talentlinie

Shanghai Akademiet

Shanghai Akademiet

Shanghai Akademiet er Kulturskolens talentlinie for unge sangere, dansere og musikere mellem 12 og 18 år. Linjen er udviklet og drives i samarbejde med Syddjurs Ungdomsskole.

 

Shanghai Akademiet består af fire ensembler:
- Vokalensemblet

- Danseensemblet

- Det klassiske ensemble

- Det rytmiske ensemble

 

Undervisningen i musik, sang og dans foregår ugentlig i sæsonen september til maj - både individuelt og i grupper.

 

I løbet af året vil der løbende vil blive arrangeret koncerter for større eller mindre dele af gruppen. Hvert år deltager hele gruppen  i julekoncert på Kulturhotellet i Rønde.

Sæsonen afsluttes med en fælles forestilling, hvor vi forener kræfterne fra alle fire ensembler. Afslutningsforestilingen foregår i maj på Kulturhotellet i Rønde. Indeværende sæson deltager Shanghai Akademiet i et projekt hvor der samarbejdes og samskabes med musikskolen i Sisimiut på Grønland. Projektet slutter med en rejse til Grønland i uge 27.

  

Der er mødepligt til både koncerter, øveweekender, solo- og holdundervisning. 

Bliver man optaget i Shanghai Akademiet, forventes et serøst engagement og forældrene vil blive anmodet om at støtte med praktisk hjælp ved årets forskellige arrangementer.

 

Mere om forventninger til forældre og nye elever.pdf  
Undervisningsforløb - Shanghai Akademiet

Undervisningsforløb - Shanghai Akademiet

Undervisning:

Alle elever i Shanghai Akademiet mødes hver mandag kl. 17.30 på KulturHotellet i Rønde og undervisningen slutter kl. 20.00.

 

Sangere og musikere får desuden instrumentalundervisning i Kulturskolen

Dansere mødes torsdag fra 17.00 til 19.00 til ekstra ensemble-undervisning på Rønde Idrætscenter.

 

Blæsere forventes at spille i KULS-bigband

Sangere forventes at medvirke i korprojekter f.eks. sammen med musikskolekoret Gotta Sing.

 

Lærer Vokalensemble: Vibe Ulbrandt, tlf. 30294148

Lærer Rytmisk Ensemble: Simon Bekker, tlf. 23256525

Lærer Klassisk Ensemble: Malthe Volfing Højager, tlf. 26161420

Lærer Danseensemble: Laura Feline Prip Ebbesen tlf.  26 46 04 31

 

Forestilling

Hvert år i maj opfører Shanghai Akademiet en ambitiøs afsluttende forestilling, hvor kræfterne fra alle fire linjer forenes.

 

Koncerter mm.

Shanghai Akademiets elever medvirker i løbet af sæsonen ved koncerter og arrangementer i og udenfor Kulturskolen. 

 

Optagelsesprøve

For at blive optaget på Talentlinjen Shanghai Akademiet, skal du kunne synge, danse eller spille et instrument på et rimelig højt niveau.

 

Yderligere info:

Vibe Ulbrandt, koordinator Shanghai Akademiet, tlf. 30294148

Christen Frost, Leder Kulturskolen Syddjurs, 87535055

 

Historie

Historie

I sommeren 2002 tog et helt almindeligt ungdomsskoleband til en international ungdomskulturfestival i Beijing i Kina. Rejsen blev en fantastisk oplevelse både fagligt og personligt for de unge. Da der igen indløb en invitation - denne gang til en ungdomskulturfestival i Shanghai i 2004 - begyndte et regu­lært samarbejde mellem Ebeltoft Kulturskole og Ungdomsskolen Mols; det blev starten på Shanghai Akademiet.

 

Igennem de seneste år har Shanghai Akademiet sat sit specielle kulturelle præg på Syddjurs Kommune, både igennem den daglige presse, der har vist levende interesse for Akademiets liv og levned, og gennem de koncerter og forestillinger, Akademiet har produceret og opført.

Shanghai Akademiet - Forældreudvalget

Shanghai Akademiet - Forældreudvalget

Forældre til elever i Shanghai Akademiet er automatisk medlemmer af StøtteforeningenForeningen, der arbejder til støtte for Shanghai Akademiets formål (jfr. Vedtægter) og er behjælpelig med at iværksætte arrangementer, der danner en frugtbar ramme om de deltagende unges musiske udfoldelser, at understøtte indtægtsgivende aktiviteter, der går til Akademiets deltagelse i nationale og internationale kulturelle arrangementer, at være behjælpelig med at skaffe midler til Akademiets aktiviteter udover undervisningsdelen, der er kommunalt finansieret.

Foreningens vedtægter (.pdf)   Bilag 1   Bestyrelsen  
Støttemedlemskab

Støttemedlemskab

Alle interesserede kan blive støttemedlem af foreningen. Som medlem støtter du først og fremmest et lokalt kvalitets kultur/ungdomsprojekt. Desuden vil du blive holdt orienteret om Shanghai Akademiets virke.

 

Et støttemedlemsskabet koster 500 kr.. Som støttemedlem vil du automatisk blive informeret om Shanghai Akademiets aktiviteter.

 

Du skal blot sende følgende oplysninger til kulturskolen@syddjurs.dk: Navn - Adresse - Tlf. - email 

Beløbet skal indbetales på reg.nr. 9358 kontonr. 0000029051.

Kulturskolen Syddjurs
Kulturhotellet
Hovedgaden 10
8410 Rønde
Tlf.: 87535055 el. 87535668
kulturskolen@syddjurs.dk
facebook.com/kulsdk
EAN: 5798004440728
Træffetid:
Mandag til onsdag 9:00 til 15:30
Torsdag 9:00 til 15:30
Fredag 9:00 til 14:00