Priser, musik og dans

Soloundervisning i et instrument eller sang4 rater á 1.000 kr.
4 rater á 1.250 kr.
4 rater á 1.500 kr.

Soloundervisning 20 min. ugentligt i 36 uger

Soloundervisning 25 min. ugentligt i 36 uger

Soloundervisning 30 min. ugentligt i 36 uger

 

Instrumenthold4 rater á 635 kr.

Hold på 2-3 elever i 25 eller 30 min. ugentligt i 36 uger 

Babyrytmik925 kr. (1 rate) - Efterår
925 kr. (1 rate) - Forår

Man får 50% rabat på barn nr. 2, hvis man har to børn på samme rytmikhold.

45 min. ugentligt i 16 uger (Efterår)

45 min. ugentligt i 16 uger (Forår)

 

Børnerytmik4 rater á 465 kr.

Man får 50% rabat på barn nr. 2, hvis man har to børn på samme rytmikhold.

45 min. ugentligt i 32 uger

Bandstarter4 rater á 450 kr.

Hold på 5 til 7 elever 40 min ugentligt i 28 uger + 2 fredag eftermiddage

Korstarter: Spirerne4 rater á 450 kr.
OBS! Halv pris hvis dit barn går til andet i Kulturskolen

40 min. i 32 uger

Kor og orkestre4 rater á 450 kr.
OBS! Halv pris hvis dit barn går til andet i Kulturskolen

Kuls Koret: 80 min. ugentligt i 32 uger

Blæs og Rock: 80 min. ugentligt i 32 uger

 

Band og sammenspil4 rater á 450 kr.
OBS! Halv pris hvis dit barn går til andet i Kulturskolen

60 min. ugentligt i 32 uger

Bandklubben Hornslet4 rater á 450 kr.

Hold på 6 i 75 min. ugentligt i 32 uger.

Shanghai Akademiet4 rater á 1.325 kr.
  • Holdundervisning mandag aften + ugentlige 20 min. enetimer (sangere og musikere) 
  • Holdundervisning mandag aften og dertil 75 min. onsdag aften (dansere)

 

Som elev i Shanghai Akademiet kan man - ligesom alle andre elever - være med  i vores kor og bands til halv pris.

Dans Dans Dans4 rater á 450 kr.
OBS! Halv pris hvis dit barn går til andet i Kulturskolen

60 min. ugentligt i 32 uger

Administrationsgebyr 100 kr. pr. elev

Dækker materialer, Copydan, fotokopiering mm. 

Bliver opkrævet én gang i løbet af sæsonen. 

Leje af instrument4 rater á 200 kr.

800 kr. pr. sæson

Priser, billedkunst

Billedkunst 3.-5.klasse i Rønde, Hornslet og Ebeltoft 4 rater à 450 kr.

2 timer ugentligt i 28 uger

Art Factor for de 12-16 årige i Hornslet, Rønde og Ebeltoft4 rater á 625 kr.

2 timer ugentligt i 30 uger

Administrationsgebyr 100 kr. pr. elev

Dækker materialer, Copydan, fotokopiering mm. 

Bliver opkrævet én gang i løbet af sæsonen. 

KULS Fripladsordning

FripladsHver sæson har vi et beløb til rådighed til at kunne yde fripladsstøtte.

Som udgangspunkt tildeler vi støtte ud fra husstandens samlede indkomst, men vi har også mulighed for at imødekomme en anmodning om friplads ud fra andre kriterier.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål.

------------------
HVORNÅR skal du søge:

Du skal ansøge om friplads i forbindelse med tilmelding af dit barn. Alternativt kan du efterfølgende logge på din profil i Kulturskolen og ansøge.

Hvis dit barn går i Kulturskolen over flere år/sæsoner, skal du ved hver ny sæson lave en ny ansøgning om friplads.

Det er vigtigt at du overholder disse deadlines, så du kan få støtte hvis du er berettiget:

5. september: Deadline for ansøgning om friplads, hvis du skal have fripladsstøtte hele sæsonen = Rate 1, 2, 3 og 4

5. november: Deadline for ansøgning om friplads, hvis du skal have fripladsstøtte på rate 2, 3 og 4

5. januar: Deadline for ansøgning om friplads, hvis du skal have fripladsstøtte på rate 3 og 4

5. marts: Deadline for ansøgning om friplads, hvis du skal have fripladsstøtte på rate 4

--------------------
HVORDAN skal du søge:

Du skal logge på din profil i Kulturskolen. Når du er logget ind, skal du vælge 'Tilmelding' og herefter 'Friplads'.

Du skal skrive husstandens samlede årlige skattepligtige indkomst for 2023 - se beløbet på din / jeres årsopgørelse(r) for 2023.

Du skal vælge regnskabsår 2023.

Du skal vedhæfte årsopgørelse(r) for 2023 for husstanden. Hvis der efter 2023 er kommet store ændringer i indkomsten, bedes du skrive det i feltet 'Husstandsindtægt pr. år' og vedhæfte dokumentation for husstandens nuværende indkomst.

Du bedes også skrive i feltet, hvis du er enlig forsørger.

Fripladserne i 24/25 bliver tildelt efter nedenstående model. 

 

  • 100 % tilskud - når husstandsindkomsten er under 190.000 kr. 
  • 75 % tilskud - når husstandsindkomsten er mellem 190.000 kr. og 280.000 kr. 
  • 50 % tilskud - når husstandsindkomsten er mellem 280.000 kr. og 380.000 kr.  

 

OBS!

Hvis du som ansøger er enlig forælder, trækker vi 30.000 kr. fra husstandsindkomsten, når vi udregner din friplads. 
 

Når du har ansøgt om friplads, behandler vi din ansøgning og giver dig besked på mail. 

 

Vi kontakter dig, hvis vi mangler information. 

 

Retningslinjer

 
Retningslinjer for undervisning i Kulturskolen Syddjurs

Elever

Kulturskolen Syddjurs er for elever mellem 0 - 25 år

 

Musikelever medbringer eget instrument. Kulturskolen Syddjurs' lærere kan vejlede ved køb. Enkelte instrumenter kan lejes. 

 

Kulturskole sæsonen 

Sæsonen starter i august/september og slutter i maj/juni det følgende år. Ferier og fridage følger som hovedregel skolernes ferieplan.

 

Fripladsordning

Det er muligt at søge om friplads i Kulturskolen. Læs om fripladsordningen på denne side.

 

Tilmelding

Tilmelding sker altid via www.kuls.dk.

 

Tilmeldinger bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages. Elever, der allerede går i Kulturskolen Syddjurs og elever på venteliste har fortrinsret. Det gælder også tilflyttere, der tidligere har gået i musik- eller kulturskole i en anden kommune. Benyt kommentarfeltet til at gøre opmærksom på dette ved tilmelding.

 

Hvis man får plads på det hold, man har tilmeldt sig, får man besked i en mail. Hvis man får en plads som solo-elev, vil man blive kontaktet af læreren.

 

De, der får plads, er herefter indmeldte og skal betale for hele sæsonen, hvis de ikke framelder sig.

 

Framelding

Framelding kan ske på to måder: Enten ved at sende en mail til kulturskolen@syddjurs.dk eller ved at logge på sin profil og vælge 'Udmeld' for det pågældende barn. 

 

Der skal altid betales for den aktuelle periode. Se perioderne herunder. 

Det vil sige, at hvis dit barn fx går til musik og bliver udmeldt 1. oktober, så skal du betale rate 1, men ikke de efterfølgende rater. 

 

Elever, der starter efter sæsonstart, kan frameldes efter to lektioner mod betaling for lektionerne plus administrationsgebyr på 95 kr. 

 

Betaling

Der betales for undervisningen i 4 rater. 

 

Opkrævningen sendes til Digital Post til den angivne betaler. Betaling kan tilmeldes Betalingsservice. Hvis der ikke betales, opkræves rykkergebyrer på 250 kr.

Se Kulturskolen Syddjurs' betalingsregulativ nederst på siden.

 

BILLEDKUNST:

Rate 1: Perioden fra sæsonstart i september til efterårsferien

Rate 2: Perioden fra efterårsferien til nytår

Rate 3: Perioden fra nytår til vinterferien

Rate 4: Resten af sæsonen

 

MUSIK/DANS:

Rate 1: Perioden fra sæsonstart i august/september til 31. oktober

Rate 2: Perioden fra 1. november til og med uge 2

Rate 3: Perioden fra uge 3 til og med uge 13

Rate 4: Resten af sæsonen

 

 

Aflysning af undervisning

Kulturskolen Syddjurs kan aflyse 2 lektioner pr sæson uden kompensation, f.eks. hvis en lærer er syg eller hvis undervisningsstedet er lukket.

 

Er der yderligere aflysninger, får eleven tilbudt undervisning på et andet tidspunkt, evt. i en anden form, eller får refusion.

 

Hvis eleven er forhindret i at møde til undervisningen, erstattes den ikke.

 

Vi forbeholder os ret til at konvertere almindelig undervisning til fælles forberedelser i forbindelse med tværgående arrangementer.

 

 

Betalingsregulativ for Kulturskolen Syddjurs  
Kulturskolen Syddjurs
Kulturhotellet
Hovedgaden 10
8410 Rønde
Tlf.: 87535668 el. 87535055
kulturskolen@syddjurs.dk
facebook.com/KulturskolenSyddjurs
EAN: 5798004440728
Træffetid:
Mandag til fredag
10 til 12
Torsdag desuden 12.30 til 14.30